Cleaning Tips: Rule One- Make Every Move Count

English: That means work around the room once. Don’t backtrack. It also means you must carry your equipment and supplies with you, so you don’t make dozens of aggravating trips back and forth across the room. Walk around the room once and you’re done, and just have the floor left to do.

If you look at the movement of the arrows this person has gone around the office only once. Taking time to go around a desk, cabinet, vase or plant. When you finish, you can do the floors! The tip is  not losing your place.

 If you have to leave the room for any reason, leave the rag you are using at the spot you stopped at, so when you come back you can just continue.

Po Polsku: Porady: Zasada czyszczenia – Policz każdy krok który wykonujesz,

Co to oznacza, unikaj chodzenia po pokoju w ta i z powrotem. Nie cofaj się. To również oznacza, że musisz przenosić wraz ze sobą w inne miejsce sprzęt i materiały, aby nie zrobić dziesiątki obciążających wycieczek tam i z powrotem po pokoju. Poruszaj się po pokoju tylko raz i gotowe. Na koniec pozostaw do zrobienia podłogę.

Jeśli spojrzeć na ruch strzałkami osoba porusza się w biurze tylko raz. Wg narysowanych strzałek. Kiedy skończysz kurze zrób na końcu podłogę.

Porada – jak nie zapomnieć miejsca w którym się skończyło.

Jeśli musisz wyjść z pokoju z jakiegokolwiek powodu, pozostaw szmatkę używaną w miejscu zatrzymania się, więc po powrocie możesz po prostu kontynuować.

Contact Us

Get a quote

Your satisfaction is our priority, and we’re here to assist. Reach out to Busy Bee effortlessly by contacting us. Whether you have questions, need a custom quote, or want to discuss your cleaning requirements, our friendly team is ready to respond promptly. Connecting with us is the first step towards a cleaner and more comfortable environment for your home or business.

Call us for a quote today!

 212-921-2364

Contact Us

Get a quote

Your satisfaction is our priority, and we’re here to assist. Reach out to Busy Bee effortlessly by contacting us. Whether you have questions, need a custom quote, or want to discuss your cleaning requirements, our friendly team is ready to respond promptly. Connecting with us is the first step towards a cleaner and more comfortable environment for your home or business.

Call us for a quote today!

 212-921-2364

Similar Posts

Services

Explore the full spectrum of Cleaning Service in New York offered by Busy Bee and uncover the numerous advantages we bring to you.

Commercial Cleaning

Elevate your business environment with our comprehensive Commercial Cleaning services. Click below to explore how we bring cleanliness, professionalism, and a welcoming atmosphere to your commercial space.

Learn more

Commercial Office Cleaning

Experience pristine workspaces with our Commercial Office Cleaning services. Click below to discover how we ensure a clean, organized, and productive environment for your office, fostering a professional atmosphere.

Learn more

Janitorial Services

Elevate the cleanliness and efficiency of your space with our Janitorial Services. Click below to explore how we provide comprehensive solutions for a meticulously maintained environment, ensuring a pristine and inviting atmosphere for your business.

Learn more

Apartment Cleaning

Transform your living space into a sanctuary with our Apartment Cleaning services. Click below to discover how we bring cleanliness and freshness to every corner, ensuring a comfortable and inviting home environment.

Learn more

Contact Us

Get a quote

Curious about the cost of our premium cleaning services? We believe in transparency, and getting a price quote is just a click away.

Simply hit the button below, fill out a quick form, and discover the value Busy Bee Cleaning Service can bring to your space. Let’s tailor a cleaning plan that fits your needs and budget. Cleanliness starts with clarity – get your personalized quote now!