How I Won the NYC Affordable Housing Lottery THREE times (PART I) –As told to Nathali by Fatima

How I Won the NYC Affordable Housing Lottery THREE times –As told to Nathali by Fatima

English: First time I heard about the NYC Housing lottery I heard about it from Greg’s mom. She had participated in the affordable housing program and she had won an apartment in Greenpoint. However she did not accept the offer. When she showed us the apartment, it was a brand new studio apartment. She would only be paying a few hundred dollars for rent.

I also heard about a story where lines would form outside of tenant’s apartments when there was announcement of a vacancy, because people wanted to have an opportunity to get into one of these affordable apartments. I decided this strategy wouldn’t work out that well for me because I wasn’t going to camp out in front of these buildings all day to see who moved out.

It was a coincidence that a few years back a Busy Bee Employee came to us to sign some paperwork for her, because SHE was applying to the affordable apartments. When we asked her how she had applied she told us she was paying someone $30 to fill out the forms for her. The thing is you can fill these out for FREE.

Intrigued Greg got in contact with this man and asked him what exactly he was doing. The man explained to us different ways you could apply for these apartments. Like a detective I began to dig through the government websites to find information on how to apply for these apartments but there was scarcely any information available. But I was determined to find a way!

I ended up finding programs like the Mitchell-Lama  and 80/20 apartment programs. At that time you could send out a post card, with a return address, and ask them if there were any affordable housing opportunities available. Getting the information this way was great as they sent you all the documentation you need to fill out if they have anything available. This is an example of how I filled one of those cards out.

If there aren’t any opportunities you can ask to be added to their database, and they will send you notice once an opportunity presents itself. Oh and one more thing…YOU CANNOT LIE IN THIS APPLICATION OR YOU WILL BE BANNED FROM EVER APPLYING AGAIN!

Read next week’s newsletters to learn more about how I WON these affordable housing apartments THREE times! We will be updating you on how to apply and where you need to go to get info.

Yongjin Clover Apartment (Photo credit: Bitman)

Jak wylosowaliśmy NYC Affordable Housing loterrie 3 razy – Autorstwa Nathali historia opowiedziana przez Fatimę/Ewę

Po Polsku: raz usłyszałam o loterii gdy Grzegorza mama wylosowała nowiutki apartament-studio na Greenpoincie. Odmówiła przyjęcia ponieważ postanowiła wracać do Polski czynsz był bardzo niski kilkaset $ około 500 nie pamiętam dokładnie.

Słyszałam jeszcze o tym ze można zapisywać się na kolejkę I czekać na apartamenty dofinansowane przez miasto zapisaliśmy się ma kilka kolejek jednak nic z tego nie wyszło.

Kilka lat temu z 7 pracowniczka przyszła I prosiła o wykazanie jej zarobków ponieważ potrzebuje je aby wziąć udział w loterii mieszkań, powiedziała ze zna parę osób które wygrały takaż loterie I tez chce spróbować. Pomaga jej w wypełnieniu tych dokumentów pewien pan który się tym zajmuje zawodowo. Bral wtedy $30 za pomoc w wypełnieniu i wysłaniu aplikacji do odpowiedniej miastowej instytucji

Greg wziął kontakt do tego pana który trochę naświetli nam sprawę nie był zbyt chętny zęby podawać zrodzą skąd bierzemy te aplikacje wiec zaczęłam sama szukać na Internecie. Nie było zbyt wiele informacji na ten temat.

Znalazłam program o nazwie Mitchell-Lama  oraz 80/20 (20% apartamentów w budynku jest dopłacana przez miasto czyli jeśli rent jest $1500 dla wszystkich to ty płacisz na przykład $450 na Manhattanie jest dużo większa różnica rent jest $4800 to mieszkania z dopłata sap o $600)

Pod podany adres wysyłasz kartkę pocztowa a prośba o przysłanie aplikacji na twój adres jeśli maja jakaś loterie w tym momencie. Jeśli nie ma to aby dodali cię do ich bazy danych. Jeśli jesteś już w ich bazie danych to w momencie kiedy otwierają nowa loterie wysyłają do ciebie automatycznie aplikacje.

Nie wolno nie oszukiwać na tych aplikacjach zanizać lub zawyżać zarobków ponieważ oni wszystko dokładnie sprawdzają.

 
Contact Us

Get a quote

Your satisfaction is our priority, and we’re here to assist. Reach out to Busy Bee effortlessly by contacting us. Whether you have questions, need a custom quote, or want to discuss your cleaning requirements, our friendly team is ready to respond promptly. Connecting with us is the first step towards a cleaner and more comfortable environment for your home or business.

Call us for a quote today!

 212-921-2364

Contact Us

Get a quote

Your satisfaction is our priority, and we’re here to assist. Reach out to Busy Bee effortlessly by contacting us. Whether you have questions, need a custom quote, or want to discuss your cleaning requirements, our friendly team is ready to respond promptly. Connecting with us is the first step towards a cleaner and more comfortable environment for your home or business.

Call us for a quote today!

 212-921-2364

Similar Posts

Services

Explore the full spectrum of Cleaning Service in New York offered by Busy Bee and uncover the numerous advantages we bring to you.

Commercial Cleaning

Elevate your business environment with our comprehensive Commercial Cleaning services. Click below to explore how we bring cleanliness, professionalism, and a welcoming atmosphere to your commercial space.

Learn more

Commercial Office Cleaning

Experience pristine workspaces with our Commercial Office Cleaning services. Click below to discover how we ensure a clean, organized, and productive environment for your office, fostering a professional atmosphere.

Learn more

Janitorial Services

Elevate the cleanliness and efficiency of your space with our Janitorial Services. Click below to explore how we provide comprehensive solutions for a meticulously maintained environment, ensuring a pristine and inviting atmosphere for your business.

Learn more

Apartment Cleaning

Transform your living space into a sanctuary with our Apartment Cleaning services. Click below to discover how we bring cleanliness and freshness to every corner, ensuring a comfortable and inviting home environment.

Learn more

Contact Us

Get a quote

Curious about the cost of our premium cleaning services? We believe in transparency, and getting a price quote is just a click away.

Simply hit the button below, fill out a quick form, and discover the value Busy Bee Cleaning Service can bring to your space. Let’s tailor a cleaning plan that fits your needs and budget. Cleanliness starts with clarity – get your personalized quote now!