New York City Office Cleaning Blog

Get a FREE
Price Quote

We will give you a complimentary price quote for cleaning services that will fit your needs and your budget.

▶ Contact Us Today!

The Collegiate School

The Collegiate School

 

The Future of the Oldest School in the United States

English:

Collegiate School (New York)

Collegiate School (New York) (Photo credit: Wikipedia)

Busy Bee Cleaning Service provides janitorial services to a variety of buildings in the New York City metro area, but one place that is truly special is The Collegiate School. The Collegiate School is an all boys school, which prides itself in being the oldest school in the United States.  The curriculum ranges from Kindergarten to the 12th grade, and more than a quarter of the Collegiate School teachers hold a Ph.D.   There students can immerse themselves in subjects such as, English, Math, Science, History, Modern Foreign Languages (Spanish, French, or Chinese), Classics (Latin and Ancient Greek), Music, Visual Art, Drama, Technology, Physical Education, and even Religion & Ethics.  Some notable alumni have included actor David Duchovny, and the late John F. Kennedy Jr.

Since opening it’s doors in 1628, the Collegiate School has moved 16 times, but has been at its current location in the Upper West Side since 1982.  The Collegiate campus consists of four buildings, and with the lead of the building services supervisor, Pablo Llarch, a team of Busy Bee Cleaning Service employees provide janitorial services Monday to Friday.  The team, which includes Arelis A, Arisleyda I, Sang M., Dolma Y, Angel C, and Eymer S., are hard working, and effectively ensure that the collegiate school is a clean and healthy space for students.

             As of February 5th, the Collegiate School announced that they will be moving again, to a bigger facility in New York’s Riverside South neighborhood in 2016.  We wish them good luck on their move, but in the meantime Busy Bee Cleaning Service will continue to provide successful janitorial services to it’s current location, which is full of memories and bright students.

 

Po Polsku:

Przyszłość najstarszej szkoły w Stanach Zjednoczonych

Godlo Szkoly Collegiate

Busy Bee Cleaning Service dostarcza swoje usługi do różnych budynków w Nowym Jorku, ale jest jedno miejsce naprawdę wyjątkowe Szkoła Collegiate. Szkoła Collegiate jest wyłącznie chlopęcą szkołą, która szczyci się tym, że jest najstarszą szkołą w Stanach Zjednoczonych. Zostala zalorzona w  1628 roku. Klasy sa w zakresie od przedszkola do klasy dwunastej,  ponad jedna czwarta Collegiate nauczycieli posiada doktorat a uczniowie uczą  się w takich przedmiotow jak, literatura, matematyka, nauki ścisłe, histori, współczesnych języków obcych (hiszpański, francuski, czy chiński) języków Klasycznych (łacina i starożytna greka), muzyka, sztuka wizualna, Dramat, Technika, Wychowanie Fizyczne, a nawet religia i etyka. Niektóży z najsłynniejszych absolwentow obejmują aktor David Duchovny, oraz były prezdent John F. Kennedy Jr.

W 2007 roku, The Wall Street Journal uznal Colegiate numer jeden na świecie, jeśli chodzi o procent studentów dostających się do selektywnych amerykańskich collegeów. Takich jak Uniwersytet Harvard, Uniwersytet Yale i Princeton University.

Wszystkich uczniów w szkole jest 620, co roku konczy szkole około 53 studentow. Mimo wysokiej stawki czesne za rok $40,000 studenci wybierani sa bardzo ostrożnie. Trzeba przejść interwiew i być w grupe 53 chlopcow zaakceptowanych.

Od momentu otwarcia szkoly w 1628 roku, Szkoła Collegiate przeniosła sie 16 razy, ale już jest w jej obecnej lokalizacji (w dzielnicy Upper West Side) od 1982 roku. Collegiate Kampus składa się z czterech budynków, tymi czteroma budynkomi kierownictwnik Pablo Llarch opiekuje pracownikami Busy Bee Cleaning Service od poniedziałku do piątku. Nasz zespół obejmuje Arelis A., Arisleyda I., Larry J., Dolma Y, Angel C. oraz Eymer S.,

Pracuja bardzo ciężko jak wszyscy w Busy Bee

Dnia 05 lutego,  Szkola Collegiate poinformowała nas że będzie się poraz ponownie przenosic, do większego budynku w dzielnicy Riverside South w roku 2016. Życzymy im powodzenia w ich przeprowadzce, ale w międzyczasie Busy Bee Cleaning Service będzie nadal dostarczać udanych usługi do jego obecnej lokalizacji, która jest pełna wspomnień i elitarnych studentów.


 

This entry was posted in Newsletters. Bookmark the permalink.

Busy Bee Cleaning Service, Janitorial Cleaning Services New York, and Cleaning Building Services are sister companies.