What Would You Do? Busy Bee Edition:

English: 

You wake up on a Saturday feeling very under the weather. On that day, you have an office scheduled for cleaning. You try to stand up and get ready, but can mot due to dizziness and nausea. What should you do?

  1. Call the employee line at the Busy Bee office and tell someone in the management team. Then make a similar call to your supervisor.
  2. It’s Saturday!! The client will probably not even notice the office was not clean. They at least won’t notice until Monday. Consider this your Ferris Bueller’’s day off!!!
  3. You missed a day of work. This is the end of your cleaning career. The management team is going to eat you alive. You should probably hide in your house for a few weeks while the heat dies down. Grow a mustache!
  4. Send your cousin to go do the cleaning. Sure he just got out of jail on suspicion of robbery, but he is a great cleaner. He once cleaned out an entire bank vault in 15 minutes. Now that’s what the client needs! Quick service!

Obviously, the right answer is: 1! I think this is obvious, yet cleaners do this week after week without caring about the consequences. It’s very simple to just call and let us know. As professionals, it is part of your responsibilities.  You should try your best to communicate with the management team. Sometimes people get sick. If you let the right person know, then we can call the customer and work something out.

Oh, and make sure to have some soup!!!

Po Polsku:

Co byś zrobił? Busy Edition Bee:

 Budzisz się w Sobote z nastawieniem dostosowanym do pogody 🙁 Tego dnia, masz biuro zaplanowane do czyszczenia. prubujesz wstać i przygotować się, ale z powodu zawrotów głowy i nudności nie nadajesz się żeby iść do pracy. Co robisz. 

A. Zadzwoń na linię pracownika w biurze Bee i powiedzieć komuś w zespole zarządzania. Następnie wykonajnpodobną rozmowę z przełożonym.

B. Jest sobota!  Klient prawdopodobnie nawet nie zauwazyl, ze office nie zostal posprzatany. Albo przynajmniej nie zauważy do poniedziałku. To będzie twój energency Dzień off!

C. Przegapiłeś dzień pracy. To koniec kariery sprzątaniem.Kierownictwo zamierza zjeść cię żywcem. Powinieneś raczej ukryć się w domu przez kilka tygodni, zanim emocje opadna. Zaposc wąsy!

D. Wyślij kuzyna żeby zrobił czyszczenie. Co z tego, że właśnie wyszedł z więzienia pod zarzutem rozboju, ale on jest doskonałym sprzątaczek. Kiedyś oczyszcil cały skarbiec banku w 15 minut. Teraz to, co klient potrzebuje! Szybka obsługa!

Oczywiście, prawidłowa odpowiedź brzmi A! Myślę, że to oczywiste, ale nie dla wszystkich. Niektórzy nie dbają o konsekwencje. To bardzo proste, po prostu zadzwoń i daj nam znać. Jako profesjonalisty, jest to część twoich obowiązków. Należy starać się jak najlepiej komunikować się z zarządem. Czasami ludzie chorują. Jeśli poinformujesz prawidłowa osoba wie, to możemy zadzwonić do klienta i coś wymyślimy.

Similar Posts

Services

Explore the full spectrum of Cleaning Service in New York offered by Busy Bee and uncover the numerous advantages we bring to you.

Commercial Cleaning

Elevate your business environment with our comprehensive Commercial Cleaning services. Click below to explore how we bring cleanliness, professionalism, and a welcoming atmosphere to your commercial space.

Learn more

Commercial Office Cleaning

Experience pristine workspaces with our Commercial Office Cleaning services. Click below to discover how we ensure a clean, organized, and productive environment for your office, fostering a professional atmosphere.

Learn more

Janitorial Services

Elevate the cleanliness and efficiency of your space with our Janitorial Services. Click below to explore how we provide comprehensive solutions for a meticulously maintained environment, ensuring a pristine and inviting atmosphere for your business.

Learn more

Apartment Cleaning

Transform your living space into a sanctuary with our Apartment Cleaning services. Click below to discover how we bring cleanliness and freshness to every corner, ensuring a comfortable and inviting home environment.

Learn more

Contact Us

Get a quote

Curious about the cost of our premium cleaning services? We believe in transparency, and getting a price quote is just a click away.

Simply hit the button below, fill out a quick form, and discover the value Busy Bee Cleaning Service can bring to your space. Let’s tailor a cleaning plan that fits your needs and budget. Cleanliness starts with clarity – get your personalized quote now!