What would you do? Busy Bee Edition

English:

You are told by a supervisor that the space you are cleaning needs a deep cleaning, but when you arrive you notice that the space needs more than a deep cleaning, and in fact is really a post construction cleaning, what do you do?

  1. Call your supervisor and explain the situation to them.
  2. Just do the job, even if it takes you twice as long.
  3. Leave the job immediately because this was not what you were told about.
  4.  Only do a deep cleaning and leave.

The correct answer is A.  It’s better to not leave anything to chance.  Call your supervisor immediately and tell them that the space in fact needs a post construction cleaning.  The supervisor will contact the office, and the office will get it straightened out with a client.  The supervisor will then call you back and tell you what to do next.

 

 

Po Polsku:

Co byś zrobił? Busy Edition Bee:

Zostałaś wysłana/y na tak zwany „deep cleaning” czyli bardzo dokładne sprzątanie.

Po obejrzeniu okazało się, że przestrzeń potrzebuje znacznie więcej niż „deep cleaning”, w rzeczywistości jest to sprzątanie po budowie, co robisz?

A. Zadzwoń do swojego przełożonego w celu wyjaśnienia sytuację.

B. Wykonaj zadanie dokładnie, nawet jeżeli tam się zejdzie dwa razy dłużej czasu

C. Pozostaw przestrzeń nie posprzątana i oposc stanowisko pracy. To nie to co Ci powiedziano na ten temat.

D. Zrób tylko standardowy „deep cleaning” który już znasz, a resztę nieposprzątana porostu zostaw

Właściwa odpowiedz to A. lepiej nie ryzykować w takiej sytuacji. Zadzwoń do swojego Superwizora natychmiast powiedz ze miejsce to potrzebuje innego typu sprzątania –service . Superwizor skontaktuje się z biurem. Pani Aneta lub ktoś inny wyjaśni z klientem jego oczekiwania czy chce aby rzeczywiście zrobić dokładne sprzątanie i dopłaci pieniądze lub po prostu chce zostać w tym budżecie tylko jakość sprzątania się zmniejszy.

Similar Posts

Services

Explore the full spectrum of Cleaning Service in New York offered by Busy Bee and uncover the numerous advantages we bring to you.

Commercial Cleaning

Elevate your business environment with our comprehensive Commercial Cleaning services. Click below to explore how we bring cleanliness, professionalism, and a welcoming atmosphere to your commercial space.

Learn more

Commercial Office Cleaning

Experience pristine workspaces with our Commercial Office Cleaning services. Click below to discover how we ensure a clean, organized, and productive environment for your office, fostering a professional atmosphere.

Learn more

Janitorial Services

Elevate the cleanliness and efficiency of your space with our Janitorial Services. Click below to explore how we provide comprehensive solutions for a meticulously maintained environment, ensuring a pristine and inviting atmosphere for your business.

Learn more

Apartment Cleaning

Transform your living space into a sanctuary with our Apartment Cleaning services. Click below to discover how we bring cleanliness and freshness to every corner, ensuring a comfortable and inviting home environment.

Learn more

Contact Us

Get a quote

Curious about the cost of our premium cleaning services? We believe in transparency, and getting a price quote is just a click away.

Simply hit the button below, fill out a quick form, and discover the value Busy Bee Cleaning Service can bring to your space. Let’s tailor a cleaning plan that fits your needs and budget. Cleanliness starts with clarity – get your personalized quote now!