New York City Office Cleaning Blog

Get a FREE
Price Quote

We will give you a complimentary price quote for cleaning services that will fit your needs and your budget.

▶ Contact Us Today!

Don’t Mix And Clean!

English:

One of the most important parts of completing a cleaning job is your safety.  It is a common misconception that mixing chemicals will make them more potent.

NEVER mix bleach and acids. What contains acid? :Vinegar

  • Glass and window cleaners
  • Automatic dishwasher detergents and rinses
  • Toilet bowl cleaners
  • Drain cleaners
  • Lime, calcium and rust removal products
  • Brick and concrete cleaners

NEVER mix bleach and ammonia What products may

contain ammonia? :

  • Glass and window cleaners
  • Urine (use caution when cleaning diaper pails or litter
  • boxes)
  • Interior and exterior paints

Why? Mixing bleach with acids or ammonia create TOXIC gases that can seriously hurt your health or even cause death.

What are symptoms to toxic gas inhalation?

Coughing ,Shortness of Breath, Nausea, Watery Eyes, Nose and Throat Irritation

Even too much bleach is dangerous!

Once during a dorm cleaning, the cleaners requested bleach to help clean the mold in the bathrooms. The cleaners poured large amounts of bleach and let it soak in the walls hoping this would take the mold off of the grout. They did this in a locked room while they continued to spray other cleaning chemicals on the glass and floor to continue with their cleaning. Soon the cleaners began to feel light headed, they started coughing and had to be sent home because they got sick!

 

 

 

Po Polsku:

Nie Mieszaj i Sprzątaj

Najważniejsze jest wasze bezpieczeństwo a miksowanie chemikalia do sprzątania poważnie mu zagraża  i na pewno nie zapewnia silniejszej mixtury.

NIGDY nie mieszaj wybielacza z (Bleach) z kwasami oraz innymi chemikaliami. A co posiada kwas? Na przykład:

Ocet

Płyny do mycia okien

Płyny do mycia naczyń

Płyny do mycia toalet

Płyny do czyszczenia rur kanalizacyjnych

Produkty do czyszczenia kafelek i fug

Produkty do usuwania rdzy

Dlaczego to jest niebezpieczne? Mieszanie wybielacza (Bleach) wytwarza Toksyczne gazy które mogą ci poważnie zaszkodzić.

Jakie są symptomy wdychania szkodliwych oparow?

Kaszel, duszności, mdłość, łzawienie oczu, irytacja nosa lub gardła

Nawet używanie bleacza(bleach) potrafi by nie bezpieczne

Jednego razu podczas sprzatania akademików jedna ze sprzatajacych poprosiła o bleach do usuniecia grzyba w łazience. Polała bleach w dużych ilościach w łazience I zemknęła drzwi. Niewiele czasu musiało minąć aż zaczęła kaszleć, zrobila się czerwona się jej zrobiło I musiała wracać do domu.

 

This entry was posted in Newsletters. Bookmark the permalink.

Busy Bee Cleaning Service, Janitorial Cleaning Services New York, and Cleaning Building Services are sister companies.